Od 8 lutego rozpoczęliśmy serię spotkań Pracowników w celu przedstawienia nowego Kodeksu Etyki w Mikrostyku.
Kodeks został uaktualniony i dopasowany do naszego profilu produkcji oraz charakteru organizacji.
Po co nam ten Kodeks?
Można wyjść z założenia, że skoro mamy obowiązujące nas wszystkich prawo czy też określone i wszystkim znane prawa człowieka, to dodatkowe wewnętrzne regulaminy są zbędne. Jednak czy tak zbuduje się kulturę firmy? Czy Kodeks Cywilny / Prawo Karne może przewidzieć każdą specyficzną sytuację, która zdarza się w m.in. w naszym przedsiębiorstwie?
Określenie etycznych wzorów zachowań w firmie to zapewnianie przestrzegania naszych praw, to budowanie wartości przedsiębiorstwa, dobrej atmosfery, poczucia zaufania i bezpieczeństwa w pracy.

Spisany kodeks do wglądu dla każdego pracownika przechowywany będzie w biurach mistrzów, szefów, sekretariacie oraz w dziale kadr.

Można go również pobrać tutaj:

KODEKS ETYKI MIKROSTYK