1.Problem i rozwiązanie

Mamy świadomość problemów produkcyjnych a nasze koncepcje je rozwiązują.

W procesie produkcyjnym producent dąży do tego by  jak najniższym nakładem finansowym osiągnąć wysoką wydajność pracy, skrócić cykl produkcyjny, zmniejszyć koszty zatrudnienia, zredukować ilość braków i odpadów produkcyjnych, poprawić jakość.

Case study: proces wykonywania natłoczeń na metalowej rurze odbywał się dotychczas w trybie manualnym. Operator ręcznie podawał pod praskę długi element, by równomiernie wytłoczyć nagnioty. Wydajność procesu to wykonanie jednego elementu w 20 minut. Jakość profilowanej rury pozostawiała wiele do życzenia, proces nie był powtarzalny.

Po dogłębnym zapoznaniu się z problemem produkcyjnym Klienta nasza załoga wspólnie omawia i proponuje rozwiązanie idealnie wpisujące się w potrzeby odbiorcy. Po konsultacjach z Klientem opracowujemy specjalistyczne urządzenie w pełni kompatybilne z procesem produkcyjnym.

Problemy produkcyjne

Niska wydajność pracy

Problemy jakościowe

Generowanie dużej ilości odpadu

Brak powtarzalności procesu

Wysokie koszty zatrudnienia

Bezpieczeństwo produkcji

Krótki cykl życia produktu – krótki czas zwrotu z inwestycji