2.Projekt

Szczególnie istotne z naszego punktu widzenia jest zawsze konsultacja oraz współpraca z Klientem na poziomie projektowania i ustalenia szczegółów. Dogłębne poznanie potrzeb umożliwia uchwycenie detali. A to one dziś decydują o jakości ostatecznego produktu oraz – co za tym idzie – wynikach finansowych przedsiębiorstw.

Proponowane rozwiązania są szyte na miarę potrzeb, oczekiwań oraz możliwości firm decydujących się na współpracę.

Automatyzacja w wydaniu MADevice poprzedzana jest nie tylko analizą założeń, kosztów czy wariantów, ale i rozwiązaniami czysto praktycznymi – np. stworzeniem prototypów, które obrazują nowe możliwości technologiczne.

Jak projektujemy

W ścisłej konsultacji z klientem na poziomie projektowania

Dogłębne analizy potrzeb i problemów klienta

Dopasowanie się do wymagań klienta

Dopasowanie się do możliwości klienta