Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prezesa Mikrostyku „Quick savigs on uncertain future”.


https://www.linkedin.com/pulse/quick-savings-uncertain-futur-bartlomiej-anusiak/?trackingId=rUBeSLZ869qVWE4A8OAuZQ%3D%3D