Automat do ciecia wlewków

Urządzenie obcina wlewki pneumatycznymi nożycami i nagrzewa powierzchnię po cięciu w celu złagodzenia krawędzi.