Automat do nakładania uszczelki na tubę

Problem: Wymagający proces nakładania uszczelki na tubę – ryzyko zniszczenia gumowego elementu uszczelki.

Opis rozwiązania: Urządzenie ma dwa łoża, na dolnym umieszcza się uszczelka, na górnym plastikową tubę. W zależności od wymiarów uszczelek i ich ilości potrzebnej na tubie, operator z poziomu pulpitu ustawia odpowiednie parametry i ręcznie nakłada na dolne łoże tulejki. Tuba na ustaloną wysokość wysuwa się z górnego łoża i pobiera krążek.

Poprawione parametry – Eliminacja ryzyka uszkodzenia produktu.