Automat montażowy do wciskania ferrytu w konektor

Urządzenie aplikuje ferryt w konektor na 12 gniazdowym kole, gdzie zostaje przez układ wizyjny zweryfikowany