Podajnik automatyczny

Dwie maszyny dla klienta z branży spożywczej. Jest to maszyna, którą instaluje się w linię produkcyjną wytwarzającą worki foliowe. Urządzenie to pozwala podać strunę (system zamykania worków) na linię produkcyjną