Półautomat Frezujący Materiały kompozytowe

Urządzenie przeznaczone jest do usuwania zadanej warstwy PTFE powierzchni materiału kompozytowego.