Tester wytrzymałościowy dla branży automotive

Potrzeba: Sprawdzenie czy element samochodu zdaje sprawdzian wytrzymałościowy.

Opis rozwiązania: Test polega na tym, że w określonym czasie odpowiednia siła zostaje zadana na materiał, w celu ustalenia jak bardzo jego powierzchnia zostanie zniekształcona. Najważniejsze podzespoły w tym procesie to czujnik tensometryczny i servo napęd. Urządzenie na panelu operatorskim wyświetla poglądowe wyniki testów na wykresach w osi XY (czas/ siła i droga/siła) oraz generuje pliki do odczytu w excelu z danymi zapisu co 50 ms.

Testy wytrzymałościowe wykażą, czy potrzebne są zmiany konstrukcyjne w danym komponencie.

 

Film z uruchomienia maszyny