Po raz kolejny w firmie Mikrostyk możemy pochwalić się potwierdzonym działaniem systemu jakości ISO opartego na normie 9001:2015. Otrzymaliśmy kolejną pozytywną rekomendację do dalszej certyfikacji, a w konsekwencji nową zmianę certyfikatu ważną do 2023 roku.