Wykorzystanie sterowników w automatyce przemysłowej jest dziś standardem, bez którego trudno myśleć o wysokiej i niezawodnej efektywności produkcji. Stąd rosnąca popularność technologii PLC.

Programowalny sterownik logiczny (PLC; ang.: Programmable Logic Controllers) to swoisty rdzeń większości systemów sterowania. Zapewnia prawidłowe działanie całego systemu w oparciu o zaprogramowane wcześniej reguły. Proces ten zależny jest więc od wyników operacji arytmetyczno-logicznych oraz zmiennych wewnętrznych i założonych warunków czasowych.

Elastyczność rozwiązań, szybkość realizacji, szerokie możliwości zastosowań – wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa z branży automatyki przemysłowej stawiają coraz większy nacisk na właśnie tego typu rozwiązania. Wykorzystywanie sterowników PLC umożliwia bowiem nie tylko łatwe zarządzanie automatyką posiadanych urządzeń, ale też sprawowanie pełnej kontroli nad wszelkimi procesami.

Sprawdza się wszędzie, gdzie kluczowy jest ruch automatyczny: począwszy od pneumatyki kończąc zaś na hydraulice czy prawidłowym działaniu silników. Szczególnie istotna jest tutaj uniwersalność i wszechstronność zastosowania sterowników – wdrażane systemy zapewniają możliwość wykorzystania ich we wszystkich maszynach; niezależnie od modelu, marki czy stopnia zaawansowania technicznego.

Stawiamy na sprawdzone marki o niekwestionowanej renomie na rynku automatyki przemysłowej. Systemy sterowania są więc oparte na podzespołach Siemens, Omron, Mitsubishi czy Allen Bradley. To sprawdzone rozwiązania, które można precyzyjnie przystosowań do konkretnych potrzeb Klientów.

Różnorodność wynika z wymogów technicznych projektowanych rozwiązań jak i wymagań Klientów oczekujących rozwiązań dedykowanych; dopasowania nowo instalowanych podzespołów do tych, które już istnieją. Dzięki temu dostawca rozwiązań automatycznych jest w stanie zapewnić minimalizację kosztów utrzymania magazynu części zamiennych w parkach maszynowych Klientów. Każde projektowanie nowej maszyny poprzedza dogłębny wywiad i analiza potrzeb, dzięki którym można idealnie dostosować funkcjonalność urządzeń do konkretnych celów i zadań.

 

Nie byłoby to możliwe gdyby nie stosowane sterowniki PLC. One zapewniają wyjątkową precyzję działania i pełną kontrolę nad systemami opracowywanymi przez innżynierów. Można je uznać za swoisty fundament, na którym oparta jest sugerowana klientom technologia.

Sterownik PLC jest narzędziem, które zarządza procesem opracowanych wcześniej programów – robi to za pomocą przekazania (wejście/ wyjście) sygnałów do poszczególnych podzespołów maszyny czy urządzenia. Stosowane tutaj sterowniki posiadają wbudowane sprzętowe regulatory PID; posiadają one opcję autostrojenia, co z kolei umożliwia dopasowanie ich nastawy do charakterystyki regulowanych obiektów. Regulatory sterują elementami wykonawczymi zapewniając w efekcie optymalne warunki podczas oczekiwanego procesu. Przykładem może być np. pełna kontrola temperatury przy wykorzystaniu regulatorów PID oraz tzw. szybkich wyjść sterowników działających w trybie PWM do sterowania grzałkami.

Tego typu sytuacje pokazują, jak szerokie możliwości zapewnia odpowiednio koordynowane sterowanie przemysłowe; pozwala na dostosowanie parametrów maszyny do bieżących potrzeb Klienta. Mogą zmieniać się wraz z rozwojem produktu czy zmianą założeń całego procesu produkcyjnego. Sytuacja odwrotna – brak tak szerokiej uniwersalności i łatwości zastosowania zmian – wiązałaby się z kolei z coraz większymi nakładami finansowymi. Rosnące koszty – w połączeniu z nieuchronną w takiej sytuacji czasochłonnością produkcji – ograniczałyby znacząco plany inwestycyjne oraz szybkość realizacji poszczególnych zamówień.

Tymczasem integracja panelu HMI danego urządzenia wraz ze sterownikiem umożliwia operatorom szybkie wprowadzenie nowych wartości dla stosowanych parametrów. Są także inne wymierne zalety:

  • graficzne obrazowanie przebiegu procesu oraz przeprowadzanych testów
  • łatwość identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości pracy maszyny
  • zarządzanie poszczególnymi poziomami dostępu dla konkretnych grup docelowych

Niewątpliwą zaletą, jaka związana jest z używaniem systemów PLC jest ich standaryzacja. Ujednolicenie spowodowało, że użytkownicy nie muszą poznawać nowych języków oprogramowania; ogólna idea działania wszystkich systemów jest zbliżona, co znacznie upraszcza i przyspiesza wszelkie prace.

Zastosowanie sterowników jest wyjątkowo szerokie, używane są między innymi do sterowania maszynami produkcyjnymi, pakującymi, etykietującymi. Sprawdziły się w przypadku transporterów, koordynowaniu działania przepompowni w oczyszczalniach ścieków i ujęciach wody. Znajdują również zastosowanie w systemach telemetrycznych – wszędzie, gdzie obok sterowania lokalnego funkcjonuje również centralne, do którego muszą zostać przesłane dane.