MADevice został zaproszony do stworzenia projektu dla branży automotive. Nasze nowe urządzenie  sprawdza czy komponent, którym jest przegroda samochodowa zdaje sprawdzian wytrzymałościowy. Test polega na zadaniu w określonym czasie odpowiedniej siły na materiał, w celu ustalenia jak bardzo jego powierzchnia zostanie zniekształcona. Najważniejsze podzespoły w tym procesie to czujnik tensometryczny i servo napęd. Urządzenie na panelu operatorskim wyświetla poglądowe wyniki testów na wykresach w osi XY (czas/ siła i droga/siła) oraz generuje pliki do odczytu w excelu z danymi zapisu co 100 ms.
Testy wytrzymałościowe wykażą, czy potrzebne są zmiany konstrukcyjne w danym komponencie.