Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 22 sierpnia br. Obrady były długie i burzliwe, ostatecznie ustalone zostało, że dwa wnioski otrzymują wstępną, pozytywną opinię – STOP przekłamanej rzeczywistości oraz Defibrylacja bez granic. Laureaci zostali zaproszeni do spotkania podczas drugiego etapu obrad.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział, doceniamy każde pomysły- nawet te, które ostatecznie nie zostały zawnioskowane, niestety :).

Do zobaczenia w przyszłej edycji!