Nadrzędnym celem MADevice jest rozwój technologii produkcyjnych Klientów. W celu utrzymania zdobytego zaufania oraz jego wzmacniania MADevice chce:

  • Dostarczać maszyny o oczekiwanych przez Klienta parametrach jakościowych i wydajnościowych
  • Dostarczać maszyny zgodne z wymogami CE oraz stawiać sobie bardzo wysoko  poprzeczkę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy naszych urządzeń.
  • Podnosić stopień zaawansowania rozwiązań poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii do projektowanych maszyn
  • Umacniać i poszerzać pozycję na rynku
  • Doskonalić organizację
  • Doskonalić system zarządzania jakością
  • Dbać o podwyższanie kwalifikacji pracowników
  • W każdym obszarze działalności opierać się o wartości biznesu społecznie odpowiedzialnego

​​​​​​​Bartłomiej Anusiak
Prezes Zarządu

madevice-maszyny-portfolia-51
madevice-maszyny-portfolia-26