Partnerstwo MADevice z firmą item, choć nieoficjalne, trwa od około 8 lat. W sierpniu 2014 roku obie strony podpisały oficjalne porozumienie na mocy którego MADevice dołączył do elitarnego grona strategicznych partnerów niemieckiego producenta profili. Wraz z innymi certyfikowanymi przedsiębiorcami należącymi do programu item pluspartner tworzymy wychodzącą poza ramy regionalne sieć kompetentnych specjalistów, której celem jest doprowadzenie do wspólnego wzrostu świadczonych usług.

Dzięki partnerstwu możemy dotrzeć do nowych sektorów rynku oraz szerszego grona odbiorców, jakimi są klienci obecnie współpracujący z item. Dużym bonusem jest możliwość zakupu produktów po preferencyjnych stawkach, co pozwoliło nam obniżyć koszty produkcji, a tym samym oferować maszyny w konkurencyjnych cenach.
Ponadto obie strony mogą liczyć na wzajemne wsparcie w zakresie brand-marketingu poprzez wspólne wystawiennictwo na wszelkiego rodzaju imprezach branżowych oraz promocję obu marek różnego typu mediach.

Dzięki partnerstwu, technicy MADevice korzystają z szeregu szkoleń dotyczących projektowania i budowy modułowych konstrukcji aluminiowych oraz nowości technicznych wprowadzanych przez naszego partnera. Daje nam to możliwość systematycznego podnoszenia jakości oraz stopień zaawansowania produkowanych przez nas maszyn i urządzeń.

Nasi klienci