Automatyczne odcinanie odrzutu technologicznego

Problem: Niedokładne odcinanie wlewków po wtrysku w trybie manualnym. Źle ścięta pozostałość po wlewie uniemożliwiała dalszy montaż produktu.

Rozwiązanie: Automat odcina pozostałości po wtrysku tworzywa sztucznego z dużą precyzją i dbałością o estetyczne wykończenie elementu.

Poprawione parametry: Całkowite wyeliminowanie błędu jakościowego