Maskownice – proces malowania

Problem ze skutecznym zabezpieczeniem produktu w trakcie procesu malowania. Generowanie odpadu produkcyjnego.

Opis rozwiązania – Maskownica zaprojektowana pod kształt malowanego elementu skutecznie chroni go przed pomalowaniem niepożądanej części powierzchni.

Poprawione parametry- Skrócenie czasu produkcyjnego i zredukowanie ilości odpadów.