Automatyczne urządzenie kształtujące płaskownik

Urządzenie kształtujące płaskownik montowany w panelu fotowoltaicznym

 

Film z uruchomienia maszyny