Półautomat do obcinania wlewków

Półautomat do obcinania wlewków po wtrysku.

 

Film z działania maszyny