Z radością ogłaszamy drugą edycję konkursu stypendialnego dla dzieci Pracowników firmy Mikrostyk S.A.

Zgłoś swoje dziecko do Konkursu Perspektywy!

Stypendium przyznane zostanie maksymalnie 5 uczniom, którzy na wniosku uzyskają największą ilość punktów i przysługiwać będzie na okres drugiego semestru bieżącego roku szkolnego. Wszystkie formularze oraz Regulamin znajdują się poniżej. W zapoznaniu się z tematem pomoże Państwu ta Prezentacja: Najważniejsze informacje PERSPEKTYWY

Do ściągnięcia:

Regulamin PERSPEKTYWY 2018

zał 2. zaświadczenie zaangażowanie

zał 1. wniosek

zał 3. Esej – odpowiedź na pytanie

zał 4. zgoda na przetwarzanie danych

Czytaj więcej